Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması genelgesi

 Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması genelgesi

Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması genelgesiMalum olduğu üzere "Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması" genelgesi mevcud olup halen yürürlüktedir. Bir caminin sehven hoparlörlerin sesini fazla açması toplumda farklı yönlere çekilmesine başka amaçlar edinilmesine yol açmıştır. Bizde haber sitesi olarak hem bu yazıyı hemde din görevlilerinin uyması gereken "Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması" genelgesinie yayımladık. Ama bu genelgenin günümüze uygun hala getirilmesi gerekir.


Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması


MADDE 21- (1) Başkanlığımız mevzuatına göre minarelerde bulunan hoparlörlerden yalnızca ezân ve salâ okunması gerekmektedir. Bazı yerlerde cami içerisinde icra edilen vaaz, mevlit ve benzeri diğer dinî programların minarede bulunan hoparlörlerden yayınlandığı, bu durumun da hoşnutsuzluğa ve şikayetlere sebep olduğu, Başkanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu sebeple;

a) Cami içinde yapılan vaaz, mevlit ve benzeri programlar, minare hoparlörlerinden yayınlanmayacaktır.

b) İbadet esnasında cami içindeki ses cihazlarının sabah, akşam ve yatsı gibi cemaatin az olduğu vakitlerde kullanılmaması ve yalın sesle iktifa edilmesi, ayrıca diğer vakitlerde kulağı rahatsız etmeyecek ve huşû içinde dinlenmesine imkân verecek şekilde ses ayarının yapılması sağlanacaktır.

c) Hoparlörlerin ses düzeninin, ezânın çevrede duyulmasını sağlayacak fakat yakın komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanması temin edilecektir.

ç) Millî güvenliğin icap ettirdiği durumlar ile yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durumlar hariç olmak üzere cami hoparlörleri, ezân ve gerektiğinde salâ dışında kullanılmayacaktır.  Anasayfaya gitmek için tıklayın