Resulullah'ın cenaze namazı

Resulullah'ın cenaze namazı

Sual: S. Ebediyye’de (Eshab-ı kiram, bölük bölük gelip, imamsız olarak, Resulullah'ın cenaze namazını kıldılar. Namaz, gece yarısına kadar devam etti. Gece yarısı, kabr-i şerife koydular) deniyor. Niye cemaatle kılınmadı?
CEVAP
Piyasada bu konuda verilen yanlış cevaplar iki türlüdür:
1- (Resulullah hayatında olduğu gibi, ölümünden sonra da, herkesin imamı olduğu için, O'nun cenaze namazında kimse imam olmadı, herkes namazını münferit olarak eda etti) diyenler var. Bu yanlıştır. Çünkü hayatında bile, hasta olunca imamlık yapmamış, imamlığa Hazret-i Ebu Bekir’i geçirmiş ve onun arkasında namaz kılmıştır. Cenaze namazını da, Hazret-i Ebu Bekir veya başka bir zat kıldırabilirdi.
2- (Halife olmadığı için cemaatle kılınmamıştır) diyenlerin görüşleri de iki yönden yanlıştır: Birincisi, cenaze namazının cemaatle kılınması için halife olması gerekmez. İkincisi, Resulullah efendimiz defnedilmeden önce, ümmet başsız kalmasın diye âcilen Hazret-i Ebu Bekir halife seçilmişti. Yani halife vardı. Şiîler, Resulullah defnedilmeden önce hemen halife seçilmesini tenkit ediyorlar. (Hazret-i Ali gasil işleriyle uğraşırken hemen halife seçtiler) diyorlar. Hâlbuki Müslümanların başsız kalmaması için acele etmek gerekirdi ve Eshab-ı kiramın tamamı da öyle yaptı. İcma olan bir işi suçlamak yanlıştır. Hazret-i Ali de gelip hemen biat etti.
Görüldüğü gibi hem halife vardır, hem de cenaze namazının cemaatle kılınması için halifeye ihtiyaç yoktur. Bugün dünyada halife yoktur diye, cenaze namazlarının münferiden kılınması gerekmez.
İşin doğrusu şudur: Hazret-i Ebu Bekir, halife seçildikten sonra, Resulullah efendimizin vasiyetine uyarak, münferit olarak onun cenaze namazını kıldı. Arkasından Hazret-i Ömer ve daha sonra diğer Eshab-ı kiram kıldı. Namaz gece yarısına kadar devam etti.