Türkiye'nin en gelişmiş ve en geri kalmış ili belli oldu!

Türkiye'nin en gelişmiş ve en geri kalmış ili belli oldu! Türkiye'nin en gelişmiş ve en geri kalmış ili belli oldu!
 

26 Mayıs 2012 Cumartesi 15:00
 

En son 2003 yılında yayımlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) çalışması Kalkınma Bakanlığı tarafından güncellendi. SEGE-2011 çalışması ile illerin gelişmişlik düzeyleri farklı alanlardan seçilen değişkenler yardımıyla ölçüldü. Ölçüm ve analizler sonucunda, il sıralamaları yapılıp, aynı özelliklere haiz il grupları belirlendi. Bu çalışma ile illerin iktisadi ve sosyal kalkınma yolundaki performanslarının izlenmesi mümkün hale geliyor.

SEGE çalışmasının sonuçları bölge, il ve ilçe düzeyinde karşılaştırmalı politika tespitinde ve uygulamasında kullanılıyor.
Bu haber www.dinihaberler.com adresinden kopyalanmıştır
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine kaynak tahsis edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının personel atamaları ve özlük haklarının düzenlenmesi ile kalkınma ajansları merkezi bütçe paylarının belirlenmesi gibi bölgesel niteliği olan kamu politikalarının uygulanmasında önemli bir kıstas olarak kullanılan SEGE çalışmasına 10'un üzerinde kanun ile ikincil mevzuatta atıf yapıldı.


SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58 adet değişken kullanılırken, yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması ise; demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61 değişken kullanıldı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin teknik ve bilimsel bir yaklaşımla seçiminde ilin ülke içerisindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge, veri teminine ilişkin süreklilik gibi veriler kullanıldı.

SEGE-2011 çalışmasına göre iller şu şekilde sıralandı:

EK-1: İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI (SEGE-2011)

İl Kodu İller SEGE 2011 Sırası

TR100 İstanbul 1
TR510 Ankara 2
TR310 İzmir 3


TR421 Kocaeli 4
TR611 Antalya 5
TR411 Bursa 6


TR412 Eskişehir 7
TR323 Muğla 8
TR211 Tekirdağ 9


TR322 Denizli 10
TR424 Bolu 11
TR212 Edirne 12


TR425 Yalova 13
TR222 Çanakkale 14
TR213 Kırklareli 15


TR621 Adana 16
TR721 Kayseri 17
TR422 Sakarya 18


TR321 Aydın 19
TR521 Konya 20
TR612 Isparta 21


TR221 Balıkesir 22
TR331 Manisa 23
TR622 Mersin 24


TR334 Uşak 25
TR613 Burdur 26
TR413 Bilecik 27


TR812 Karabük 28
TR811 Zonguldak 29
TRC11 Gaziantep 30


TR901 Trabzon 31
TR522 Karaman 32
TR831 Samsun 33


TR904 Rize 34
TR423 Düzce 35
TR714 Nevşehir 36


TR834 Amasya 37
TR333 Kütahya 38
TRB12 Elazığ 39


TR715 Kırşehir 40
TR711 Kırıkkale 41
TRB11 Malatya 42


TR332 Afyon 43
TR905 Artvin 44
TRA12 Erzincan 45


TR631 Hatay 46
TR821 Kastamonu 47
TR813 Bartın 48


TR722 Sivas 49
TR833 Çorum 50
TR823 Sinop 51


TR903 Giresun 52
TR633 Osmaniye 53

TR822 Çankırı 54


TR822 Çankırı 54
TR712 Aksaray 55
TR713 Niğde 56


TR832 Tokat 57
TRB14 Tunceli 58
TRA11 Erzurum 59


TR632 Kahramanmaraş 60
TR902 Ordu 61
TR906 Gümüşhane 62


TRC13 Kilis 63
TRA13 Bayburt 64
TR723 Yozgat 65


TRC12 Adıyaman 66
TRC22 Diyarbakır 67
TRA22 Kars 68


TRA23 Iğdır 69
TRC32 Batman 70
TRA24 Ardahan 71


TRB13 Bingöl 72
TRC21 Şanlıurfa 73
TRC31 Mardin 74


TRB21 Van 75
TRB23 Bitlis 76
TRC34 Siirt 77


TRC33 Şırnak 78
TRA21 Ağrı 79
TRB24 Hakkari 80
TRB22 Muş 81